ĐẤT TẠI SUÔI TRẦU

Đất lớn ở Long Thành,

đất long thành có sổ hồng sẵn

đất dự án đấu tư ở long thành